na úvod

anketa
aktuality
kontakt
plán akcí
video
e-mail organizace
formulář
menu organizace
zde naleznete několik informací o naší organizaci

seznam členů výboru
seznam členů rybářské stráže
seznam vedoucích brigád
jak se stát naším členem
Přidat k oblíbeným
Dnes je
US Map
 

akce č.1

Brigády


Splnění brigádnické povinnosti je závazné pro každého člena naší MO. Každý člen má povinnost se dostavit na brigádu, na kterou byl pozván. V případě, že se ze závažných důvodů nemůže brigády zúčastnit, je jeho povinností se předem omluvit u vedoucího akce, na kterou byl pozván a s ním domluvit náhradní termín. Pokud toto neučiní, bude to posuzováno jako nesplnění brigádnické povinnosti. Adresa a telefon vedoucího akce budou uvedeny na každé pozvánce. Brigády na chovných potocích musí být splněny vždy do těchto termínů:
Jarní brigády do 15.5., podzimní brigády do 15.9.
Na podzim musí být vždy vysekané břehy.
Žádáme tímto členy naší MO, aby dodržovali výše uvedené pokyny a byli tak nápomocni vedoucím jednotlivých akcí. Pokud někdo neobdrží pozvánku na brigádu, je jeho povinností se u vedoucího akce, na kterou je přidělen a po dohodě s ním brigády odpracovat. Při nedodržení brigádnické povinnosti bude muset brigádnické hodiny zaplatit
1h = 125Kč, 1 neomluvená hodina = 200Kč.
V případě, že brigády neodpracuje nebo nezaplatí, nebude mu vydána povolenka k rybolovu. Při opakovaném neplnění těchto povinností bude podán návrh na jeho vyloučení z naší MO pro neplnění základních členských povinností. Upozorňujeme naše členy, že dle rozhodnutí členské schůze ze dne 2.3.2019 je počet brigádnických hodin pro dospělé členy a mládež 15 – 18 let 8 hodin ročně. Brigádníci zařazení na potoky odpracují 8 hod. na svých úsecích potoků (4 hod. na jaře, 4hod. na podzim).
Brigádníci zařazení do slovovací čety odpracují 8 hod. na podzimních slovech potoků, musí se dostavit vždy na dva slovy potoků.
Podrobné informace o brigádách obdržíte na členské schůzi 7.3.2020, nebo jste povinen kontaktovat vedoucího své brigádní skupiny na níže uvedeném telefonním čísle.

1. slovovací skupina Kučera L. 608947891
2. Labský potok Dostál J. 608270376
3. Zelečský potok Perlinger J. 604677913
Tokan K. 739594247
4. Huntířovský potok Mařík Petr 732317416
5. Veselský potok Kučera L. 608947891
6. údržba, administrativa Kučera L. 608947891
7. platící Kučera L. 608947891

Plně osvobozeni od brigádní povinnosti jsou ženy a invalidé, kteří jsou postiženi tak, že nemohou vykonávat žádnou práci (musí být schváleno výborem).


zpět
stav hladiny a průtok řeky Jizery
graf z limnigrafu v Železném Brodě.Nejbližší místo měření od našeho revíru.
počasí u nás
webkamera na Malé Skála
předpověď počasí dle firmy Meteopress s.r.o.
předpověď počasí dle firmy Meteopress s.r.o.
předpověď počasí dle firmy Meteopress s.r.o.
SPONZOŘI
počítadlo návštěv
PageRank
stále na rybách